Information till bostadsrättsföreningar

Här kan du ladda ner dokument med bra information både för styrelse och boende.

Skademanual – Beskriver hur styrelsen skall agera vid skador

Viktig information till bostadsrättsinnehavare – Beskriver vikten av bostadsrättstillägg och kan med fördel distribueras till de boende

Ansvarsfördelning i bostadsrätt – Beskriver fördelningen av ansvar vid skador som drabbar både lägenhetsinnehavare och fastighet

Ansvarsfördelning i bostadsrätt – För kunder i Länsförsäkringsbolag med traditionellt fastighetsförsäkringsvillkor (Ej Stockholm, Skåne, Göteborg eller Älvsborg)

Leveransvillkor – Leveransvillkor för försäkringsförmedling