FÖRSÄKRING

Varför ska man då vända sig till Bolander & Co istället för att köpa försäkringen direkt från försäkringsbolaget? Jo, för det första så har vi, till skillnad från försäkringsbolagens säljare, kunskap om hela marknaden och alla försäkringsbolags produkter.

När vi konkurrensutsätter försäkringsgivarna och lyfter fram försäkringarnas olika fördelar och nackdelar garanteras ni marknadens bästa villkor genom vårt oberoende. Inte heller blir premien en krona dyrare. Tvärtom är vi som storköpare specialiserade på att få ner premiekostnaden.

Oavsett om ert behov handlar om att försäkra din byggnad mot brand, din verksamhet mot avbrott eller att täcka komplicerade ansvarsrisker i USA eller för den delen sy ihop er koncerns globala försäkringsprogram har vi lösningarna för er. Genom vår kompetens avlastar vi er och ni kan fokusera på det ni är bäst på. Gå gärna in och läs mer om några av våra många specialistområden.