SKADOR

Vi på Bolander & Co har en unik kompetens att biträda i skadesammanhang. Efter en skada är det som lekman ofta svårt att tolka hur skadan ska regleras och vilken ersättning som ska utbetalas.

Vi har den erfarenhet som krävs för att tolka villkor, och ser till att ni får den ersättning ni har rätt till. Antingen det gäller kostnader för återuppbyggnad, beräkning av kostnader för följdskador, frågor om alternativt återställande eller vad det än kan vara bevakar vi era rättigheter och förhandlar med försäkringsbolaget. Vi kan t o m företräda er i process i domstol.

Många gånger innebär en skada också kostnader som inte ersätts ur den egna försäkringen. Då hjälper vi er att t ex hämta ersättning ur skadevållares försäkring och förhandla med övriga inblandade i skadan för att trygga rätt ersättning för Er.

Läs mer om några av de erbjudanden vi har i vårt skadekoncept.