RISKER

Ofta kan man begränsa såväl försäkringspremier som effekter av inträffad skada genom en effektiv riskanalys och aktivt skadeförebyggande arbete. Våra riskingenjörer har stor erfarenhet av hjälpa våra kunder begränsa riskerna.

Vi gör utförliga riskbeskrivningar, identifierar och kartlägger kritiska delar i er riskbild så att ni kan ta ställning till hur risken ska hanteras. Vare sig ni har behov av utbildning inom brandsäkerhet, analys av inbrottsskydd eller andra säkerhetstekniska frågor finns vi till hands för er.