Offentlig förvaltning

Kommungruppen på Bolander & Co har en välmeriterad bakgrund med många års erfarenhet från att hjälpa kommuner och kommunala bolag med upphandling enlig LOU och förvaltning av försäkringsprogram.

Det gäller allt ifrån försäkring för kommunens egendom och ansvar till olycksfallsförsäkring för olika kollektiv i kommunen. Vi kan också lösa de mycket speciella försäkringsfrågorna som finns hos exempelvis hamnar, flygplatser, reningsverk och energibolag mm.

Utöver försäkringskompetensen biträder vi också i det kommunala riskhanteringsarbetet, gör skadeuppföljning och ansvarsutredningar samt håller utbildning för de olika förvaltningarna inom kommunen. Vi arbetar mot såväl den svenska som utländska försäkringsgivarmarknaden men har också god erfarenhet av att bilda och arbeta med egna eller gemensamt ägda captives.