Life science

Life science är ett vitt begrepp och beroende på typ av verksamhet och i vilket utvecklingsstadium företaget befinner sig kan frågorna om försäkring skilja sig stort.

Vi följer er genom alla utvecklingsfaser i allt från försäkringsfrågor om laboratorieutrustning och konsekvenser av uteblivna forskningsanslag vid skada till kliniska prövningar i andra länder och processteknisk riskanalys.

Med vår närhet till lifescienceindustrin i Uppsala har vi genom åren byggt upp en gedigen försäkringskompetens inom detta område, gällande såväl riskanalys, försäkringsteknik som skadereglering. Genom vårt världstäckande nätverk kan vi tillgodogöra oss samma kunskap om lagstiftning och regelverk över hela världen till er nytta.