Entreprenad

Inom området entreprenad har vi bred kunskap om branschens försäkringskrav, leveransvillkor och lagstiftning. Det gäller alltifrån arkitekter, projektledare och konsulter via byggföretag, elektriker, målerier till fastighetsförvaltare och fastighetsägare.

Vi kan verksamheten i hela kedjan. Vi erbjuder en unikt hög servicenivå för att snabbt kunna biträda med försäkringslösningar vid uppkomna behov i samband med entreprenadprojekt.