Sakskador

Alla skador är inte ersättningsbara. Men saken är sällan heller så kristallklar som det kan verka i försäkringsbolagets första besked. Vår idé är att erbjuda Dig försäkringsexpertis på Din sida, som kan hjälpa till att bena ut tvistigheter och ifrågasätta alla komplicerade besked efter en större skada.

Vi har mer än 40 års erfarenhet av skadereglering på kundens sida. Med vår skadeavdelning har vi möjlighet att företräda Dig i hela skadeprocessen, från enklaste telefonfråga till hovrättsförhandling. Har Du rättsskyddsförsäkring tecknad kan Du dessutom ofta utnyttja denna för att bekosta vårt arbete också i tvister mot Ditt eget försäkringsbolag.