Fastighetsbolag

Hela vår verksamhet har en gång byggts upp kring att hjälpa fastighetsbolag med försäkrings- och skadefrågor. Fastighetsförsäkring är än i dag ett av våra allra största fokusområden.

Som en av landets största köpare av fastighetsförsäkring och med över 40 års erfarenhet vågar vi påstå att ingen kan detta bättre än vi. Inte bara vet vi att handla upp den mest kostnadseffektiva försäkringslösningen utan vi kan också se till att utnyttja försäkringen på bästa sätt i samband med skada.