Sedan starten av vår verksamhet har skadeadministration för fastighetsbolag varit en tätt integrerad del i vårt försäkringsuppdrag. Tack vare vårt administrativa system avlastar vi förvaltarorganisationen och genom vår kompetens och vårt engagemang sparar vi årligen betydande belopp åt våra kunder.

Vårt system är sedan många år web-baserat och väl utvecklat. Det fungerar i dag som ett stöd och informationskälla för såväl handläggande förvaltare som övergripande statistiskt underlag åt företagsledningen. Utöver att underlätta hanteringen i den vardagliga skadeadministrationen ingår också mer kvalificerat tekniskt och juridiskt biträde i förhandling och vid tvist med försäkringsbolaget.