IT

Varje IT-bolags försäkringsbehov är unikt. Därför måste de frågor som är relevanta i det enskilda fallet lyftas fram och förklaras.

Oavsett om det gäller konsultansvarsförsäkring, ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada, utökat skydd för omhändertagen egendom eller förmögenhetsbrott och dataintrång, biträder vi våra kunder i dessa frågor. Vi kan anpassa försäkringsomfattningen, utöka villkor och ändra försäkringslösningen efter ert behov.