Internationellt nätverk

Bolander & Co är Sveriges representanter i WING (Worldwide Insurance Network Group), som är ett världsomspännande nätverk av försäkringsmäklare.
Läs mer om Worldwide Insurance Network Group