OM OSS

Sedan 1973 har vi hjälpt våra kunder att köpa försäkring och biträda i skadehantering på kundens sida. Som försäkringsförmedlare sänker vi våra kunders försäkringskostnader genom att specialanpassa försäkringsomfattningen och pressa premien.

Som skadekonsulter ser vi till att ni som skadelidande får den ersättning ni har rätt till. Med rätt verktyg inom riskhantering kan vi hjälpa er att begränsa behovet av försäkring och effekter av inträffade skador.

Till skillnad mot vad många tror är vi inte ett fördyrande mellanled utan faktiskt någon som spar kostnader och avlastar er med vår specialistkompetens inom försäkring och skador.
Våra kunder finns över hela landet med verksamheter av alla de slag. Som global mäklare når våra tjänster över hela världen.