Wwing_byline_rgbING (Worldwide Insurance Network Group) är ett världsomspännande nätverk av försäkringsmäklare. Nätverket består av drygt 50 välrenommerade försäkringsmäklarföretag med representation i ca 70 länder och med mer än 3500 anställda, som förmedlar försäkring till ett värde överstigande 2,5 miljarder Euro. I Sverige representeras WING av Bolander & Co.

Nätverket innebär att vi kan ge våra kunder samma service oavsett var i världen, och på vilken marknad, de befinner sig. Nätverket ger oss också tillgång till den internationella försäkringsmarknaden vid placering av försäkring.

Besök WING på www.winginsurance.com