Internationella nätverk

Bolander & Co är Sveriges representanter i WING (Worldwide Insurance Network Group), som är ett världsomspännande nätverk av försäkringsmäklare.
Läs mer om Worldwide Insurance Network Group

Bolander & Co är en av grundarna till Equity Risk Partners Global, världens första och enda internationella nätverk av försäkringsförmedlare där fokus uteslutande ligger på behoven hos bolagen på private equity marknaden. Läs mer om Equity Risk Partners Global