Historik

Bolander & Co grundades 1973 av Leif Bolander som då hade verkat som risk manager i bygg- och fastighetsbranschen i sju år och dessförinnan arbetat som specialist inom företagsförsäkring och skadereglering i Skandia, landets då ledande liv- och skadeförsäkringsbolag.

Alltsedan starten 1973  har vårt fokus varit att hjälpa försäkringstagare och skadelidande gentemot försäkringsbolagen. Bolagets grundare Leif Bolander som genom åren har specialiserat sig på försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor verkar idag som fristående konsult och samarbetar med oss från sitt kontor på Östra Ågatan 53, 75322 Uppsala,
tel 0703-36 38 90 eller leif.bolander@gmail.com.