Flera av våra kunder har drabbats av en ny typ av bedrägerivåg och försäkringsbolag i Sverige har fått betala ut många miljoner kronor i försäkringsersättning på grund av dessa bedrägerier. I korta drag handlar det om att bedragarna utger sig för att vara ledande befattningshavare i bolaget, alternativt en leverantör eller kund till bolaget, för att på så sätt lura till sig en betalning. Inte sällan handlar det om belopp på ett par hundra tusen kronor men vi har även sett större belopp som betalas och sällan hinner kunderna stoppa betalningen hos banken när bedrägeriet upptäckts.

Vissa försäkringsbolag har därför stärkt kraven på interna rutiner för att kunna erhålla försäkringsersättning.

Kontakta oss för att se över vilket försäkringsskydd ni har mot dessa typer av bedrägerier och vilka krav försäkringsbolaget ställer på er som försäkringstagare.