Kyrka

Sedan 30 år har vi biträtt stora delar av Svenska kyrkan i den svåra uppgiften att säkerställa ett korrekt försäkringsskydd för kyrkans kulturhistoriska egendomsbestånd och dess mångfacetterade verksamhetsområden.

Vi upphandlar försäkringar, svarar löpande på frågor och vägleder vid inträffade skador. Vi är också kontinuerligt engagerade i risktekniska och skadeförebyggande frågor på såväl församlingsnivå som riksnivå. Vi har också biträtt vid bildandet av Kyrkans försäkring.